Покана

Наименование: „Извършване на анализи на води за нуждите на НЕК ЕАД за тригодишен период“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 15.02.2023 г.
Приложения 15.02.2023 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 23.02.2023 г.