Покана

Наименование: „Ремонт на открита тераса в ПД „ЕНЕРГО“, Росенец“

Реф. №: 23РП – 219А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.01.2023 г.
Техническа спецификация25.01.2023 г.
Чертеж25.01.2023 г.
Проект на договор25.01.2023 г.
Споразумение по КОСЗБР25.01.2023 г.
Приложения25.01.2023 г.
Разяснение31.01.2023 г.