Покана

Наименование: „Проектиране, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на интегрирана система за контрол на достъп и работно време в НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.12.2022 г.
Приложения22.12.2022 г.