Покана

Наименование: „Внедряване и функционална поддръжка на програмен продукт АБИС-хотел и АБИС-ресторант в ПД „Енерго“ Боровец – к.к. „Боровец“ и функционална поддръжка на информационна система АБИС-хотел и АБИС-ресторант, инсталирана в почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД и администриране на сървърите по места“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2022 г.
Приложения20.12.2022 г.