Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: MS SQL Server 2019


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.12.2022 г.
Приложения15.12.2022 г.