Покана

Наименование: „Ремонтни работи по бани в сектор В на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.12.2022 г.
Приложения05.12.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти15.12.2022 г.