Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално-охранителна техника на обект почивна база „ЕНЕРГО ЛОБОШ“, с. Ковачевци”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.11.2022 г.
Приложения25.11.2022 г.
Проект на договор25.11.2022 г.