Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност за работа с мостови и козлови кранове II – ра степен (за кранове с товароподемност по 40 тона)“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност водач на кораб до 40 бруторегистър тона“;


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 123.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 223.11.2022 г.
Приложения ОП 123.11.2022 г.
Приложения ОП 223.11.2022 г.