Покана

Наименование: „Провеждане на обучения на служители от предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Силови трансформатори - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Синхронни хидрогенератори - до и над 10 MVA“;
Обособена позиция 4: Обучение на тема: „Напорни тръбопроводи и затворни съоръжения - експлоатация и ремонти“;
Обособена позиция 5: Обучение на тема: „Трансформаторни масла. Експлоатация и поддръжка на маслонапълнени съоръжения. Обработване на трансформаторни масла“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 115.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 215.11.2022 г.
техническа спецификация ОП 315.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 415.11.2022 г.
Техническа спецификация ОП 515.11.2022 г.
Приложения15.11.2022 г.