Покана

Наименование: „Изготвяне на доклад за съответствие на Инвестиционен проект и надзор по време на строителството на ПД „Енерго“ Росенец"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2022 г.
Приложения11.11.2022 г.