Покана

Наименование: „Провеждане на обучениe на служители от НЕК ЕАД на тема: „Нормативни изисквания в областта на опасните химични вещества и смеси“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.