Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от ЦУ на НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ на тема: „Управление на отпадъци – производствени, опасни и строителни“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2022 г.
Приложения04.11.2022 г.