Покана

Наименование: „Закупуване на коледна украса в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изкуствени елхи“
Обособена позиция 2: „Декоративни лампи за коледни елхи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.