Покана

Наименование: „Почистване на храсти и растителност на участък от площадка „Джаферско дере“, в района на ВС „Чаира“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2022 г.
Приложения04.10.2022 г.