Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на работници от предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“ за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, категория Тпс -МТХ (преносима и стационарна техника – моторни триони и храсторези)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.09.2022 г.
Приложения28.09.2022 г.