Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.09.2022 г.
Техническа спецификация07.09.2022 г.
Разпределение IV-съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение IV07.09.2022 г.
Разпределение V - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение V07.09.2022 г.
Разпределение VI - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение VI07.09.2022 г.
Проект на договор07.09.2022 г.
Образци на документи07.09.2022 г.