Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Обществени поръчки“ на тема: „Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.