Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.06.2022 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация07.06.2022 г.
Приложение към техническа спецификация07.06.2022 г.
Образци07.06.2022 г.
Проект на договор07.06.2022 г.
Споразумение по качество07.06.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти21.06.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 01.07.2022 г.