Покана

Наименование: Проектиране на нова пожароизвестителна система в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 07.06.2022 г.
Приложения 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 1 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 2 07.06.2022 г.