Покана

Наименование: Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на почивен дом „Пчелина“, с. Ковачевци


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.06.2022 г.
Приложения02.06.2022 г.