Покана

Наименование: Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2022 г.
Приложения25.05.2022 г.