Покана

Наименование: „Услуги по отпечатване в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Отпечатване на визитни картички“
Обособена позиция 2: „Отпечатване на логото на НЕК ЕАД върху пощенски пликове“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.05.2022 г.
Приложения20.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.