Покана

Наименование: Стратегии за справяне с конфликти в областта на човешките ресурси


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти13.05.2022 г.