Покана

Наименование: Извършване на метрологична проверка на манометри за нуждите на площадка Белене


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.04.2022 г.
Приложения11.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти27.04.2022 г.