Покана

Наименование: Абонаментно поддържане на асансьори в обектите на НЕК ЕАД за срок от 7 месеца – Централно управление на НЕК ЕАД, Централно управление на Предприятие „Язовири и каскади“ и Язовирен район „Искър”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.04.2022 г.
Приложения01.04.2022 г.