Покана

Наименование: Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Техническа спецификация24.02.2022 г.
Приложения 2 и 324.02.2022 г.
Проект на договор24.02.2022 г.