Покана

Наименование: Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за автотранспортна и специализирана техника за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Приложения24.02.2022 г.