Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец“, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;
Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на почивна станция „Витиня“, находяща се на територия на община Горна Малина, над с. Горно Камарци“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2022 г.
Приложения22.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти02.03.2022 г.