Покана

Наименование: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради, собственост на НЕК ЕАД, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Закона за енергийната ефективност


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.01.2022 г.
Приложения13.01.2022 г.