Покана

Наименование: Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на почивна база „Цигов чарк“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, язовир „Батак“ и почивна станция „Беглика“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, местност „Беглика - пощата“;

Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на административна сграда - блок № 1 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Първи май“ № 4 и блок № 2 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 9 - жилищна част, работилница, гараж и складове“;

Обособена позиция 3: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец” на НЕК ЕАД, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;

Обособена позиция 4: „Охрана със СОТ на касово помещение в административна сграда на Централно управление на предприятие „Водноелектрически централи“, с адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244“;

Обособена позиция 5: „Охрана със СОТ на център за изнесено обучение към предприятие ВЕЦ, с адрес гр. Кърджали, община Кърджали, южно от кв. „Прилепци“;

Обособена позиция 6: „Охрана със СОТ на имуществото на почивен дом „Енерго“ – Ботаническа градина, община град Варна“;

Обособена позиция 7: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Кричим п.к.4220, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. Тракия №2, ет.1, ап.1“

Обособена позиция 8: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Девин п.к. 4800, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Александър Костов №4, вх. А-Б, ет.0“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2021 г.
Приложения20.12.2021 г.