Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Обучение на тема: „Линукс, системна администрация“;
Обособена позиция №2:Обучение на тема: „Microsoft office (Word, Excel, Power point, Outlook)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2021 г.
Приложения02.12.2021 г.