Покана

Наименование: “Снегопочистване, включващо почистване от сняг и лед на пътно платно и/или опесъчаване на второстепенен път с 2 000 л.м. от главен път Симитли-Разлог до ПД "Енерго" Предел“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2021 г.
Приложения26.11.2021 г.