Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини. Затворни съоръжения“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Трансформатори. Генератори“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Работа с програмируеми контролери SIMATIC S7 – 1200, S7 – 1500 – всички части (нива) на курсовете“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 124.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 224.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 324.11.2021 г.
Приложения24.11.2021 г.