Покана

Наименование: „ВЕЦ „Кричим“ – Ремонт на инверторни блокове на UPS BENNING 5- 25 kVA“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.10.2021 г.
Приложения27.10.2021 г.