Покана

Наименование: „Доставка на резервни части за извършване обслужване и ремонт на автобуси Пежо Боксер с рег. № СА 6510 КМ и № СА 6515 КМ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.10.2021 г.
Приложения19.10.2021 г.