Покана

Наименование: „Поддържане и повишаване квалификацията на нещатна водолазна група към предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.10.2021 г.
Приложения07.10.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти15.10.2021 г.