Покана

Наименование: „Кулинарни обучения за изготвяне на цялостно меню и аранжиране на ястия в почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.09.2021 г.
Приложения23.09.2021 г.