Покана

Наименование: Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.09.2021 г.
Приложения09.09.2021 г.