Покана

Наименование: Доставка на ново табло сигнализация в КЗ, ВЕЦ "Тополница"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.09.2021 г.
Приложения03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти14.09.2021 г.