Покана

Наименование: „Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.08.2021 г.
Приложения24.08.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти08.09.2021 г.