Покана

Наименование: „Консултантски услуги, изготвяне на ново меню тип “a la carte” и обучение на персонала в почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.07.2021 г.
Приложения26.07.2021 г.