Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарни одеяла за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.
Съобщение за прекратяване16.07.2021 г.