Покана

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД - ЦУ и почивни бази"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Техническа спецификация07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.