Покана

Наименование: „Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.06.2021 г.
Приложения25.06.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти08.07.2021 г.