Покана

Наименование: „Доставка на кухненско оборудване, кухненски и домашен инвентар за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.05.2021 г.
Приложения17.05.2021 г.