Покана

Наименование: "Доставка на технически газове за нуждите на площадка Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2020 г.
Приложения19.11.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.11.2020 г.