Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.11.2020 г.
Техническа спецификация06.11.2020 г.
Договор - проект06.11.2020 г.
Приложения06.11.2020 г.
Съобщение19.11.2020 г.