Покана

Наименование: “Подмяна на стъклопакети в сградата на НЕК ЕАД – ЦУ, ул. „Веслец“ № 5


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2020 г.
Приложения02.11.2020 г.