Покана

Наименование: „Доставка на дезинфектанти с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и средства за дезинфекция.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2020 г.
Приложения21.10.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.10.2020 г.