Покана

Наименование: „Доставка на технически средства за нанасяне на дезинфектанти за под и често докосвани повърхности - пулверизатори и пръскачки"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана02.10.2020 г.
Приложения02.10.2020 г.